banneri apumatti

Tulityökorttikoulutus

Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä, käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka muuten aiheuttavat palovaaran.

Tulityökorttikoulutuspäivän aikana päivitetään tiedot vahingon ja riskin arvioinnista tulityöpaikoilla, perehdytään säädöksiin ja lainsäädäntöön, käydään läpi esimerkkejä sekä tehdään käytännön harjoituksia alkusammutuksen ja suojauksen osalta.

Tulityökorttikoulutuksen hyväksytysti suorittaneelle myönnetään tulityökortti, joka on voimassa suorituspäivästä viisi vuotta.

Kurssi sisältää materiaalin, tentin ja kortin. Kesto 8h.

Tiedustelut tilauskurssista, (min. 10 hlö.)

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään
vain kortin mukaisia tulitöitä.