banneri apumatti

Tieturva 1-koulutus edullisemmin meiltä

Tieturva 1 -koulutus meiltä 70 eur!
Tammikuu - helmikuu 2018 vain 60 eur!!

Tieturva 1 -koulutuksen kohderyhmä

Tieturva 1 -koulutus on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka työskentelevät yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella. Liikennevirasto vaatii kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä henkilöiltä Tieturva 1 -koulutuksen suorittamista ja siihen liittyvää pätevyyttä.

 

Tieturva 1 -koulutuksen tavoite

Tieturva 1 -koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen.

 

Tieturva 1 -koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana osallistujat perehdytetään teillä tehtävien töiden vaaroihin, riskien tunnistamiseen ja hallintaan.

 

Tieturva 1 -koulutuksen suoritustapa

Tieturva 1-koulutus on helppo suorittaa yhden päivän mittaisena lähiopetuksena. Koulutuksen ja siihen liittyvän, hyväksytysti suoritetun tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin ja pätevyden. Pätevyys ja kortti ovat voimassa myöntämispäivämäärästä lukien viisi (5) vuotta.

Tieturva 2-jatkokurssille osallistuminen edellyttää Tieturva 1 -koulutuksen hyväksyttyä suorittamista.

 

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

• Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
• Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
• Työkoneen kuljettajalta tietyömaalla muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
• Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.

 

Tieturva 1 -koulutus ei ole pakollinenesim.

• Suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevältä asentajalta, jota johtaa Tieturva-koulutuksen käynyt työnjohto.
• Tietyökohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (puutavara). ajoneuvonosturin, betonipumppu- ja -auton kuljettajalta ym. vastaavan tyyppisissä lyhytaikaisissa erikoistehtävissä toimivilta.
• Muussa kertaluonteiseksi luettavassa tehtävässä toimivalta.
• Lyhytaikaisessa työssä Tieturva-koulutuksen käyneen valvonnassa työskentelevältä.

 

Tieturva 1 -pätevyyteni on vanhentunut

Tieturva 1 -pätevyyden jatkamiseksi sinun tulee suorittaa uudestaan Tieturva 1 -koulutus ja siihen liittyvä tutkinto. Hakeudu koulutukseen viimeistään Tieturvakortissa ilmoitetun viimeisen voimassaolokuukauden kuluessa tai mieluummin jo ennen sitä.

 

Tieturva 1 -korttini on kadonnut ja tarvitsen uuden

Kadonneen Tieturva 1 -kortin tilaat kätevimmin suoraan Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) verkkokaupasta, rekisteripalvelujen neuvontanumerosta (09) 4761 1301 tai sähköpostilla turvallisuuskortit(at)spek.fi.

Jos korttisi on kadonnut ja sitä kysytään työmaalla, voit todistaa pätevytesi myös soittamalla SPEK:in rekisteripalveluiden neuvontanumeroon. Rekisteripalveluiden puhelinpäivystys voi antaa sinulle myös tilapäisen todistuksen kadonneen kortin tilalle sähköpostitse.